Hayatı Zorlaştıranlar

İşimizde birçok güzel şeyin yanında, zaman zaman bizi zorlayan, bunaltan, tüketen durumlar olabiliyor. Günlük hayatın stresiyle başa çıkmakta zorlanabiliyoruz. Dinlendiğimizde geçmeyen, tatilden döndüğümüzde kaldığımız yerden devam etmemize neden olan, kendi iç enerjimiz ile yönetmeye çalışıp başaramadığımız birçok durum olabiliyor. Nedir bu stres kaynakları?

Stres kaynakları bireysel veya kurumsal kaynaklı olabilir.

Bireysel kaynaklar:

 • Zamanı iyi kullanamamak
 • İş-hayat dengesinde sıkıntılar
 • Yetersiz kişisel enerji
 • Kariyer ile ilgili endişeler
 • İş tatminsizliği
 • SMART olmayan hedefler
 • Yalnız olmak
 • Hayatın anlamı ile ilgili kaygılar
 • Reddedilme korkusu
 • Aşırı düşünme
 • Düzensiz uyku

Kurumsal kaynaklar:

 • İş yükünün fazlalığı, eşit dağılım olmaması
 • Engellenme
 • Performans yönetimi ve değerlendirmelerinin sağlıklı yapılmaması
 • Aşırı ve dengesiz sorumluluk
 • Yüksek ve gerçekçi olmayan hedefler, beklentiler
 • Çalışma koşulları
 • Aşırı rekabet
 • Delegasyon yapılamaması
 • Görev tanımının net olmaması
 • Görevin sıkıcı veya kişiye uygun olmaması
 • Ekip çalışmasının olmaması

Problemler çözülür. Tüm bu problemlerin çözümü vardır. Hayatı zorlaştıran bu faktörleri tespit edip, kaynak bazında geliştirilecek stratejiler ve başa çıkma becerileri ile stresi yönetmek, hayatı kolaylaştırmak mümkündür. Önemli olan stres kaynağını fark etmek ve çözüm üretmeye istekli olmak!

Paylaş: