Madde Madde Mobbing - 3

Neden???

Mobbingin sadece bireylerden kaynaklı olmadığını, örgütteki yapının mobbingi destekleyici olabileceğini veya mobbingi engellemeye yönelik unsurlar barındırmıyor olabileceğini vurgulayarak başlayalım. Leymann’a göre mobbing 4 problemden kaynaklıdır: çalışma planının yetersizliği, liderlik davranışlarının yetersizliği, mağdurun korumasız olması ve örgütteki ahlaki standartların yetersizliği.

Örgüt kaynaklı nedenler neler olabilir?

Negatif örgüt iklimi, zayıf ilişkiler, güçlü hiyerarşik yapı, rekabet, işin karmaşık olması, belirsizlik, zaman baskısı, insan odaklı olmayan yapı, makyavelist yöneticiler, iletişim problemleri, etkin iletişim kanallarının olmaması, takım çalışmalarına yer verilmemesi, çatışmaların nedenlerinin göz ardı edilmesi…

Mobbingci kaynaklı nedenler neler olabilir?

Mobbingcinin (tacizcinin) kıskanç, kötü niyetli, toleranssız, önyargılı olması, narsist, paranoid, obsesif, antipatik kişilik özelliklerine sahip olması, sosyal hayatındaki dışlanmışlığını iş hayatında kapatmak istemesi, ayrıcalığı olduğuna inanması, sahip olamadıklarının acısını çıkarmak istemesi, düşmanlıktan hoşlanması, can sıkıntısı ile zevk arayışı içinde olması…

Kimler mağdur olma riski taşıyabilir?

Yaratıcı, yenilikçi, iyi niyetli, üstün özelliklere sahip, üstün başarılı, işe yeni başlayan, farklı, özgüveni düşük, sosyal becerilerde zayıf, yönetimden tebrik veya övgü alan, adalet duygusu güçlü, daha önce mobbinge uğramış çalışanlar…

Paylaş: