Madde Madde Mobbing - 4

Mobbingin sonuçları:

Mobbingin sonuçlarını şu şekilde gruplayabiliriz: mağdura, mağdurun ailesine, örgüte, ve topluma olumsuz etkileri. 

Mağdura etkileri:

Stres, kaygı, gerilim, işyerinde sosyal dışlanma hissi, saygınlık kaybı, psikosomatik sağlık şikayetleri, travma sonrası stres bozukluğu, öfke, devamlı baskı altında hissetme, özgüven eksikliği, mevcut işyerinde çalışmakta zorlanma, alkol ve sigara kullanımında artış, tansiyon problemleri, taşikardi, kilo kaybı, mide rahatsızlığı, aşırı yorgunluk, migren, depresyon, yüksek intihar riski, uykusuzluk…

Mağdurun maddi açıdan gelir kaybı, yükselme olanaklarının sınırlanması, işini kaybetme veya yeni iş bulma baskısı, ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyebilmekte. Aile ilişkilerinin zedelenmesi, gelir ve itibar kaybı, eşlerin boşanmasına bile neden olabilmektedir.

Örgütsel sonuçlar:

Verimlilik ve itibarın olumsuz yönde etkilenmesi, güven ve saygının azalması, korku, düşmanlık, belirsizliğin hakim olduğu bir örgüt iklimi oluşması, iş memnuniyetsizliği, örgüte bağlılığın azalması, işgücü devri, hastalık izinleri ve devamsızlıkta artış, şirket imajında zedelenme, yetişmiş işgücünün ayrılması, iş kalitesinde ve genel performansta düşüş, mahkeme masrafları ve tazminatlar…

Topluma etkileri:

Mağdurun sağlık sorunları nedeniyle sağlık giderlerinin, erken emekliliğe yönelik eğilimlerin, sağlık ve emeklilik sigortalarına olan yükün artması toplumda dolaylı olarak olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir.

Paylaş: