Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Industrial and Organizational Psychology) - İş ve Örgüt Psikolojisi (Work and Organizatinal Psychology) insan davranışlarıyla ve insanın işyerlerinde işle ilgili davranışlarıyla ilgilenir. İnsan ve örgütsel sorunların çözümüne yardımcı uygulayıcı - bilimdir. 

 

Kurumsal ve bireysel hizmetlerimiz bulunuyor.

Kurumlarda araştırma, danışmanlık, çalışanların analizi, özel değerlendirilmeler ve ihtiyaç duyulan programların geliştirilmesi gibi çalışmalar sürdürüyoruz.

Çalışanlara, yöneticilere, girişimcilere ve iş sahiplerine iş hayatına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 

Bilimi ve uygulamayı, teoriyi ve pratiği bir araya getiriyoruz. Özel danışmanlık modelimiz ile kurumların gelişimine katkıda bulunuyoruz. 

Pandemi ile birlikte danışmanlık hizmetlerimizi online olarak da sunarak desteklerimizi sürdürüyoruz. 

Özel danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz ile kurumların ve bireylerin daha üretken, verimli ve mutlu olmalarına yardımcı oluruz. Performans ve gelişime katkı sağlarız.

Turnover, düşük bağlılık, stres, tükenmişlik, yanlış yönetim yaklaşımları, çatışmalar, güvensizlik ortamı, hastalık izinleri, ihmaller, negatif kurum kültürü gibi problemlerin oluşturduğu maliyetlerin azalmasına ve giderilmesine destek oluruz. 

 

Çünkü farklıyız. 

Farklı sektörlerdeki deneyimlerimiz, farklı disiplinlerden beslenmemiz, binlerce kişinin hem özel hem iş hayatına dokunmuş olmamız bizim farkımız. 

Daha önce görmediğiniz detayları, problemleri görür, tespit eder; çözüm yolları sunarız, gelişime birlikte adım atarız.